ADALET ARAYIŞINIZDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Genel

DAVAYI SONA ERDİREN TARAF İŞLEMLERİNDEN DAVAYI KABUL BEYANI YÖNÜNDEN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DAVAYI SONA ERDİREN TARAF  İŞLEMLERİNDEN DAVAYI KABUL BEYANI YÖNÜNDEN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ DEĞERLENDİRİLMESİ[1]         Meslektaşlarıma yararlı olması dileğiyle..       Av.Arb.Ferda VARDAL ÇALGIN [2]                                                                                                                                      GİRİŞ: Hukuk

İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanununun irade fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri yönünden de değerlendirilmelidir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde, ibra iradesinden söz edilemez.

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 5330 Karar: 2014 / 38701 Karar Tarihi: 18.12.2014 ÖZET: Davacının iş akdinin işverence feshedildiğinin kabulü ile söz konusu ibranamedeki alacak kalemlerinden kıdem ve